Sashiko Cloth Ara-Nami

SKU:
$15.00
Hand-printed Sashiko Cloth 100% Cotton. Finished size 12”x 12”